noordrand

Volg de renovatie van onze velden via onze site

Na afloop van het voetbalseizoen is op maandag 11 juni de firma Traas en Ovaa Sport gestart met de aanleg van onze kunstgrasvelden. De metamorfose van ons sportpark is op onze website te volgen. Dit kan via deze link. Op onze site staat deze pagina onder het kopje 'nieuws'. Deze pagina zal regelmatig worden bijgewerkt.

BN de Stem schreef op 12 juni onderstaand artikel over de renovatie:

 

Uniek inzicht op vorderingen renovatie velden

Dat er hard gewerkt wordt aan onze velden was al duidelijk en dat bracht onze huisfotograaf Leo Hoogerwerf op een leuk idee. Leo is zichzelf aan het specialiseren als video-editor en heeft op een mooie manier de vorderingen in beeld gebracht. 

De video is via DEZE link te bekijken. Geniet van dit mooie overzicht!

 

Velden kleuren weer GROEN!

Al ruim een maand wordt er op ons sportpark hard gewerkt aan de renovatie van onze sportvelden. Vandaag kleuren de velden van onze voetbalvereniging na vele voorbereidingen weer groen! Er is vandaag een start gemaakt met het leggen van de kunstgrasmatten.

Een mooie mijlpaal!!

De renovatie is nog altijd te volgende via een aparte pagina op onze website. Klik HIER de pagina met de fotoreportage.

Update Noordrand: Kunstgras ODIO is in aantocht

Vandaag is onderstaand artikel in BN DeStem gepubliceerd. Goed nieuws rondom Bouwplan Noordrand en de aanleg van de kunstgrasvelden.

Vragen omtrent het artikel kunnen kenbaar bij Het Bestuur worden gemaakt.

Belangrijke update Noordrand!

Beste leden,

Op dinsdag 6 februari hebben, tijdens de opinieraad, alle raadsfracties hun instemming gegeven voor de verdere ontwikkeling van bouwplan Noordrand. Daarnaast heeft men ingestemd met de verdere ontwikkeling van onze kunstgrasvelden. Sterker nog, alle politieke partijen hebben aangegeven akkoord te zijn met de voorfinanciering om zodoende in juni 2018 te gaan starten met de realisatie van de kunstgrasvelden.

Grote interesse voor bouwplan Noordrand

Gisteren vond in onze kantine de informatie avond plaats waar de bouwplannen op ons sportpark werden toegelicht. De kantine zat bij de twee informatiesessies helemaal vol. Aan interesse dus geen gebrek. De plannen over de nieuw te bouwen duurzame wijk zijn gedeeld met de geïntresseerden. Eventuele opmerkingen over de plannen zullen besproken worden. 

Zodra er meer bekend wordt over de plannen wordt dit uiteraard op de website vermeld.

Uitnodiging Inloopavond bouwplannen Noordrand 12 december

INLOOPAVOND DUURZAME WONINGBOUWONTWIKKELING NOORDRAND OSSENDRECHT OP DEEL SPORTVELDEN ODIO

Op 12 december aanstaande vindt er een inloopavond plaats in de kantine van ODIO aan de Trambaan 8a. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over het plan en kunt u reactie geven op het plan alvorens college en raad een besluit nemen over de verdere ontwikkeling van het plan. Om zoveel mogelijk bewoners en belanghebbenden gelegenheid te geven aanwezig te zijn worden er deze avond twee sessies gehouden.

Noteer in uw agenda: info-avond plan ontwikkeling Noordrand

Via deze website en vele kranten bent u de afgelopen tijd op de hoogte gehouden van de bouwplannen die de gemeente heeft op ons sportpark. Het plan, Noordrand genoemd, voorziet in 37 woningen met een mix van huur en koop.
ODIO staat voor dit project twee trainingsvelden af.

Inmiddels staat er een nieuwe informatieavond over dit project gepland. De datum van de informatieavond is 12 december. De avond wordt gehouden in de kantine van ODIO. Zodra er meer informatie bekend is en we ook de officiële uitnodiging hebben ontvangen zullen we deze uiteraard op de website plaatsen.

Uitnodiging bijeenkomst bouwplannen noordrand sportpark

UITNODIGING BIJEENKOMST BOUWPLANNEN NOORDRAND SPORTPARK

Graag nodigen we je uit voor een informatie bijeenkomst over de bouwplannen aan de noordrand van ons sportpark.

© r.k.v.v. ODIO Ossendrecht 2018