Lid worden

Beste mevrouw, meneer, ouder,

Inschrijving bij voetbalvereniging R.K.V.V. O.D.I.O. kan door invulling van bijgaand inschrijfformulier. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verplicht men zich de contributie tot het einde van een lopend verenigingsjaar (ingaande 1 juli) te voldoen, ook bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap. Eventuele opzegging dient te gebeuren voor 1 juli.

De contributie wordt geïnd middels automatische incasso. Het inschrijvingsformulier dient tevens als  machtiging voor automatische incasso.  Door ondertekening van dit formulier geeft u tevens toestemming aan O.D.I.O. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens halfjaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van O.D.I.O. Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Begin oktober en begin januari wordt de helft van de contributie geïncasseerd. De contributie bedraagt per jaar:

              Pupillen               Junioren              Senioren              Ondersteunende leden

              €  80,00               € 90,00                € 120,00              € 35,00

Wijzigingen in de hoogte van de contributie zullen, nadat de ledenvergadering akkoord is gegaan, bekend worden gemaakt in het clubblad en in andere media.

Een voetbalshirt, broek en kousen kunnen gekocht worden in de bestuurskamer van O.D.I.O., dit uitsluitend op wedstrijddagen of op afspraak. Scheenbeschermers en schoenen dienen elders aangeschaft te worden. Eventuele medische kosten van een sportkeuring komen voor rekening van de speler / speelster.

De gegevens zoals vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van R.K.V.V. O.D.I.O. in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.

Ondergetekende van het formulier geeft toestemming om zijn / haar gegevens door te geven aan de K.N.V.B. in verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de K.N.V.B. de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten.

Omdat het inschrijvingsformulier tevens machtigingsformulier is verzoeken wij u het formulier volledig in te vullen en ondertekend door de rekeninghouder in te leveren op onderstaand adres. Middels ondertekening verleent u tot wederopzegging machtiging aan R.K.V.V. O.D.I.O. te Ossendrecht om van zijn / haar genoemde rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens halfjaarlijkse contributie.

Indien u 16 jaar of ouder bent dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) aan het inschrijfformulier toe te voegen (verplichting van de K.N.V.B.). Tevens dienen alle spelende leden vanaf 10 jaar een pasfoto in te leveren in verband met spelerspas. 

Als u een mail stuurt naar aanmelden@odioossendrecht.nl dan zal er z.s.m. contact op worden genomen met u.


Lidmaatschap opzeggen

Als u het lidmaatschap op wil zeggen, dan kan dat via het volgende e-mail adres lidmaatschap_opzeggen@odioossendrecht.nl

© r.k.v.v. ODIO Ossendrecht 2018