kantine

Update vrijwilligersbeleid kantine

Beste leden,

Aan het begin van dit seizoen is het bestuur op zoek gegaan naar vrijwilligers voor de kantine. Zoals jullie weten wordt sinds dit seizoen de kantine beheerd door Eetcafé De Boulevard. Aanvulling met vrijwilligers is hierbij nodig. Dit scenario is tijdens de extra ledenvergadering over de kantine besproken en goedgekeurd door alle aanwezige leden. We zijn tot nu toe erg blij met de Boulevard en de vrijwilligers die zich tot nu toe al hebben aangemeld. Nogmaals dank voor jullie inzet voor de vereniging! 

Inzet vrijwilligers ODIO-kantine

Beste leden,
 
Op maandag 8 april jl. is er tijdens de extra ledenvergadering over de kantine besloten op zoek te gaan naar een kantinebeheerder. Dat is gelukt. Zoals eerder vermeld hebben we in Eetcafé De Boulevard een goede partij gevonden die het beheer van de kantine op zich gaat nemen. Tijdens die vergadering is er ook gesproken over het werken met een vaste groep vrijwilligers, die wordt aangestuurd door de kantinebeheerder. Deze optie wordt op dit moment verder uitgewerkt. Zowel voor ODIO als voor De Boulevard is dit kostentechnisch de meest gunstige oplossing.
 

Principe-overeenkomst beheer kantine

Beste leden,

Via deze weg willen we jullie laten weten dat we een principe-overeenkomst hebben gesloten met Eetcafé Boulevard Ossendrecht voor het beheer van de kantine. De komende maanden gaan we samen met De Boulevard alle verdere details invullen.

Vacature: Kantinebeheerder

Altijd al een kantine willen beheren bij een leuke dorpsvereniging? 

Voor komend(e) seizoen(en) is ODIO op zoek naar nieuwe kantinebeheerder. ODIO is dé vereniging van Ossendrecht. De kantine is het middelpunt waar leden en supporters elkaar treffen! Een lekker biertje tappen voor de mannen aan de bar, maar een ook leuke beat opzetten voor de jeugd, dat is wat wij zoeken!

Laatste wedstrijdweekend barpersoneel Wim en Miranda

Beste leden,

Op zondag 26 mei worden alweer de laatste competitiewedstrijden van dit seizoen gespeeld. Dit betekent ook dat Wim en Miranda voor de laatste keer tijdens competitiewedstrijden bij ons achter de bar en in de keuken staan.
We willen alle leden de gelegenheid geven om Wim en Miranda te danken voor de jaren dat ze onze kantine op een prima manier beheerd hebben. Zij hebben op een goede manier iedereen van een natje en een droogje voorzien.

Extra algemene ledenvergadering in verband met kantine-exploitatie

Beste leden,

Wim en Miranda hebben bij het bestuur aangegeven om op het einde van dit seizoen te gaan stoppen met hun kantinewerkzaamheden. Zij hebben gekozen om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Het bestuur heeft afgelopen bestuursvergadering stil gestaan bij dit feit en de discussie gevoerd welke richting wij verder willen ingaan met het kantinebeheer. Graag willen wij jullie, de leden van ODIO, een aantal opties voorleggen. Mede om te kijken wat jullie ideeën zijn en welke mogelijkheden jullie zien.

Centrale vragen hierbij:

Foto's ODIO kantine Eige Loop

Vorig jaar is er, met dank aan veel vrijwilligers en aan Verswijver Interieurconcepten, hard gewerkt om een gedeelte van de kantine te verbouwen. Op het resultaat zijn we erg trots! Er zijn laatst foto's gemaakt van de verbouwing en die willen we je uiteraard niet onthouden.

De foto's zijn te vinden op onze ODIO foto pagina: HIER

© r.k.v.v. ODIO Ossendrecht 2020