Bericht penningmeester over inning contributie

do, 02/04/2021 - 12:30

Beste leden van ODIO,

Bijgaand treft u een schrijven aan van onze penningmeester inzake de inning van de contributie over de tweede seizoenshelft. Tijdens de algemene jaarvergadering van 22 februari aanstaande komt Het Bestuur hier nog op terug. 

De brief vindt u HIER

Het Bestuur

© r.k.v.v. ODIO Ossendrecht 2020