Brief naar sponsors ODIO

di, 07/14/2020 - 20:33

Onderstaande brief is verstuurd naar alle sponsoren van ODIO om ze tijdens de Coronacrisis te steunen en te danken voor de steun aan onze voetbalvereniging:

Beste sponsor,

Allereerst hoop ik dat het zowel zakelijk als privé goed met u gaat. In deze turbulente tijd door COVID-19 en de intelligente lockdown lag het ‘normale’ leven lang stil. Hopelijk komt nu de tijd dat we langzaam weer richting het ‘nieuwe-normaal’ kunnen gaan. Dit allereerst in goede gezondheid. Ik wil u graag, mede namens de sponsorcommissie, een hart onder de riem steken en tevens bedanken voor uw steun in deze tijden van crisis.

Ook het voetbalseizoen kwam abrupt ten einde. Sportief een hard gelach voor ons als vereniging, maar ook financieel heeft dit verregaande gevolgen. Daarom kunnen we niet genoeg benadrukken dat uw steun als sponsor van ODIO bijzonder hard wordt gewaardeerd!

Voor ons als voetbalvereniging heerst er nog veel onduidelijkheid over de toekomst. Hoe zit het ‘nieuwe-normaal’ eruit? Wanneer mag er weer gevoetbald worden? Hoe doen we dit met publiek? Hoe zorgen we ervoor dat we op een juiste manier van de kantine gebruik kunnen maken? Veel vragen waar we als bestuur hard aan werken om passende oplossingen te kunnen bieden.

Ook bij u zullen er vele vragen de revue passeren. Antwoorden laten langer op zich wachten. Als voetbalvereniging ODIO willen we daar waar we kunnen meedenken op welke manier we voor u iets terug kunnen doen. Dit doen we graag! Daarnaast hopen we uiteraard dat we ook volgend seizoen op uw steun mogen rekenen. De sponsorcommissie is bezig met verschillende ideeën omtrent sponsoring. Dat een bijdrage volgend jaar niet voor iedereen vanzelfsprekend zal zijn snappen we uiteraard, maar daarover gaan we graag met u in gesprek met als doel een passende oplossing voor beide partijen.

Mocht u interesse hebben in een gesprek, dan wil ik u graag vragen om met de sponsorcommissie contact op te nemen. Zij zijn het beste bereikbaar via het mailadres sponsoring@odioossendrecht.nl

Ik wil u nogmaals sterkte wensen en hoop u binnenkort weer ergens te mogen ontmoeten. Blijf gezond en alle geluk voor de toekomst!

Mede namens de sponsorcommissie,

Johan van Velthoven
Penningmeester RKVV ODIO Ossendrecht

© r.k.v.v. ODIO Ossendrecht 2020