Nieuwsbrief vanuit Het Bestuur

wo, 12/09/2020 - 20:43

Beste leden, ouders en supporters
 
De coronamaatregelen houden ons nog steeds in de greep. Trainingen vinden er gelukkig nog wel plaats op ons sportpark. De jeugd maakt hier gretig gebruik van. Ook worden er onderling wedstrijden gespeeld. Verder is het afwachten wanneer de coronamaatregelen kunnen worden verminderd, zodat iedereen de competitie ook weer kan herstarten. Wij hebben toch nog steeds de hoop dat de situatie eind januari iets zal verbeteren.
 
Algemene bestuurszaken
Begin oktober van ieder jaar staat de jaarvergadering gepland. In één van de vorige nieuwsbrieven zijn jullie reeds geïnformeerd dat deze zal plaatsvinden. Conform art. 16 lid 2 van onze statuten dient de jaarvergadering plaats te vinden uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt tot en met 30 juni van ieder jaar. Dat wil zeggen dat uiterlijk 31 december 2020 de jaarvergadering dient plaats te vinden. Gezien de huidige coronamaatregelen zal een fysieke jaarvergadering een optie zijn. Echter acht het bestuur het ook niet passend om deze digitaal te houden aangezien veel aanwezigen van de jaarvergadering minder bedreven zijn in de digitale wereld.
 
Op 22 april is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. In deze wet is opgenomen dat besturen van verenigingen de jaarvergadering mogen uitstellen met maximaal 4 maanden na uiterlijke datum vanuit de statuten. Om die reden heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering in het eerste kwartaal van 2021 te plannen, hopelijk fysiek!
 
Wat wij al wel kunnen mededelen is dat de kascontrole akkoord is over de financiële aflegging over seizoen 2019 – 2020. De begroting over 2020 – 2021 blijft een gok, gezien alle onzekere factoren in de wereld om ons heen. De resultaten over seizoen 2019 – 2020 zijn ondanks alles positief.
 
Trainer & verzorger
Het bestuur is in gesprek gegaan met de trainer en verzorgen van de selectie. De selectie speelt geen wedstrijden maar traint nog wel. Met de trainer is daarom afgesproken dat hij over de maanden november en december de helft van zijn vergoeding ontvangt. De verzorgen van de selectie heeft geen werkzaamheden verricht en met hem is daarom afgesproken dat hij geen vergoeding ontvangt. Wij als bestuur zijn heel blij met de bereidheid vanuit beide, dit helpt de club enorm en laat hun betrokkenheid zien!
 
Rabobank ClubSupport
Onze vereniging heeft een fantastische bedrag toegekend gekregen vanuit de actie Rabobank ClubSupport. Door middel van stemmen, uitgebracht door leden van Rabobank, heet ODIO een bedrag van € 1.166,86 verkregen. Zoveel steun vanuit o.a. onze leden, daar zij wij heel trots op!
 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft gestemd op ODIO. Uiteraard hebben wij Rabobank bedankt voor deze steun.

Vanuit de jubileumcommissie – Sinterklaasmenu groot succes!
Het Sinterklaasmenu, een samenwerking tussen eetcafé Boulevard en de jubileumcommissie van ODIO, is een daverend succes geworden.
 
Er zijn op 4-5-6 december maar liefst 130 menu’s bezorgd door de jubileumcommissie. Zij werden zeer vriendelijk ontvangen en kregen op veel adressen zelfs nog de nodige fooi. Hartelijk dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd!
 
Gevolg van deze actie, een opbrengst van meer dan € 500,- voor de kas van de jubileumcommissie. Wij als bestuur hopen dat wij vanaf medio november 2021 ons 90 jarig jubileum groots kunnen vieren met alle leden én heel Ossendrecht.

Voor nu willen we alle leden, sponsoren, supporters en andere belanghebbenden fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen. Blijf gezond!
 
Bestuur r.k.v.v. O.D.I.O.

© r.k.v.v. ODIO Ossendrecht 2020