Nieuwsbrief vanuit Het Bestuur

wo, 03/17/2021 - 17:33

Beste leden, ouders en supporters
 
Hierbij een nieuwe nieuwsbrief met informatie over de digitale jaarvergadering, inning contributie, nieuws competitie en meer. COVID-19 heeft Nederland, en ook het amateurvoetbal, nog steeds in de greep. Wij als bestuur verwachten toch nog dit seizoen te kunnen voetballen, zowel voor de jeugd als senioren. Op naar een beter 2021!
 
Algemene bestuurszaken
Op 22 februari vond de digitale jaarvergadering plaats. Het hoort bij deze tijd, digitaal vergaderen. Toch voelt het raar zo op afstand. Wij als bestuur kijken echter wel terug op een geslaagde jaarvergadering. Wij hopen volgend seizoen (oktober 2021) weer fysiek de jaarvergadering te mogen houden in onze eigen kantine.   
 
Contributie 2e seizoenshelft 2020-2021
In navolging van de jaarvergadering heeft het bestuur besloten de contributie voor alle spelende leden voor de voorjaarsperiode met de helft te verlagen. Dit betekent dus een korting van 25% op de totale jaarcontributie voor de spelende leden. Dit doen we vanwege de COVID-19 pandemie waardoor de mogelijkheden om te voetballen in wedstrijd- en/of trainingsverband door de overheidsmaatregelen aanzienlijk beperkt zijn.
 
Vanwege de beperkte hoogte van het bedrag, en de financiële ruimte binnen de vereniging blijft de contributie de ondersteunende leden ongewijzigd. Wij hopen hiervoor op uw begrip.
De contributie voor de 2e seizoenshelft 2020-2021 zal begin april via een automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. Wij verzoeken u daarvoor te zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.
 
Sponsoren
Een aantal van onze sponsoren maakt helaas een zware tijd door. We leven erg met hen mee. Toch blijft iedereen ons steunen en daar zijn we erg blij mee. Dank daarvoor aan iedere sponsor!!
In deze tijd willen we geen sponsor verliezen, maar is het niet voor iedereen makkelijk. Waar nodig zijn we in gesprek over passende oplossingen/mogelijkheden.
Als sponsorcommissie doen we graag een oproep aan ieder lid om onze sponsoren en lokale ondernemers te steunen. Zij steunen ons en verdienen daardoor zeker de steun vanuit ons. Loop eens bij een ondernemers binnen en denk bij het kopen van uw spullen aan hen. Koop lokaal!
 
Senioren
Daar waar onze jeugdteams lekker door zijn blijven trainen, is dit voor de selectie, de lagere elftallen en de dames geheel anders geweest. Zij hebben zo’n kleine 3 maanden hun voetbalschoenen in het vet kunnen laten. Maar vanaf 4 maart mogen ook zij weer trainen in teamverband. De selectie is gestart en zij gaan voorlopig (maart) op dinsdag en donderdag trainen. Vanaf april zal er de zondag bijkomen, dit alles om zo fit als mogelijk er te staan bij de start van de Regiocup. De dames zijn zondag 7 maart weer gestart met hun voetbalactiviteiten, wanneer de lagere elftallen zullen starten is nog niet geheel duidelijk.

De KNVB Regio Cup komt eraan
Sinds bekend is dat de KNVB-competities niet meer hervat zullen worden stromen alle teams door naar de KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale competities die door de KNVB worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. Alle teams in de B-categorie gaan automatisch  over naar de KNVB Regio Cup. (Voor ODIO geldt dit voor alle jeugdteams, en bij de senioren voor ODIO 3, 4, VE1 en VR1).
 
Binnenkort start de KNVB met een inventarisatie onder de clubs in categorie A (ODIO 1 en 2) over mogelijke deelname aan de KNVB Regio Cup. De Regio Cup zal tot en met het weekend van 26/27 juni worden gespeeld. Afhankelijk van de startdatum zal het aantal speeldagen worden bepaald.
Teams die niet mee willen doen aan de Regio Cup dienen dit z.s.m. te melden bij de wedstrijdsecretaris.
 
Meer informatie over de Regio Cup vind je via de volgende link: Infosheet over KNVB Regio-cup
 
Voor nu, blijf gezond!
 
Bestuur r.k.v.v. O.D.I.O.

© r.k.v.v. ODIO Ossendrecht 2020