Nieuwsbulletin 2 vanuit Het Bestuur

do, 04/30/2020 - 10:51

Beste leden en ouders van onze spelende jeugd,

Hierbij de 2e nieuwsbrief in deze coronacrisis. Gezien het aantal reacties op de 1e  nieuwsbrief wordt het erg op prijs gesteld dat wij jullie op deze wijze op de hoogte houden.

Als Bestuur hebben wij via WhatsApp, E-mail en Skype contact met elkaar zodat alle lopende zaken van dit seizoen afgewerkt worden en wij ons reeds voorbereiden op het nieuwe seizoen. Lastig om niet fysiek met elkaar te kunnen overleggen maar ook op deze manier kunnen wij onze vereniging prima besturen.

We delen deze keer graag de volgende zaken:

Frans den Ouden
Ons bereikte het droevige bericht dat, door het coronavirus, ons lid Frans den Ouden is overleden. Frans werd in 1959 lid van onze vereniging en is dat altijd gebleven. Na zijn jeugd ging hij verder als voetballer in voornamelijk de lagere elftallen. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Van de penningmeester
Iedereen draagt zijn steentje bij

Nu alle activiteiten vanwege het Coronavirus stil zijn komen te liggen zijn ook een groot deel van onze inkomsten weggevallen. Denk hierbij aan kantine-opbrengst en lotenverkoop bij de wedstrijden van ODIO 1.

Helaas lopen ook bij onze vereniging een aantal kosten wel gewoon door, maar met wat hulp weten wij dit toch aardig te beperken. Zo zien onze trainer Peter van Oirschot en verzorger van de selectie Youri Cloots af van hun verloning voor deze maanden. Ook andere vergoedingen zoals die van het schoonmaken zijn gestopt omdat er geen activiteiten meer zijn. Als het goed is zullen ook de energiekosten voor deze laatste maanden lager uitvallen nu er minder gas en stroom verbruikt wordt.

Noodfonds
Wij hebben bericht gekregen dat wij 4000,- euro zullen ontvangen vanuit het door de regering ingestelde noodfonds, zullen ontvangen.

Vanuit de jeugdafdeling
De inventarisatie vanuit de jeugdteams zijn gedaan. De jeugdcommissie  heeft een concept indeling gemaakt en deze aan leiders en trainers doen toekomen. De reacties worden gebundeld om daarna te kijken of er nog aanpassingen moeten komen.

Kantine verkoop
De verkoop van de kantinevoorraad van spullen die tegen de uiterste verkoop datum zaten is een groot succes geworden. Bijna hele voorraad is verkocht. Dank daarvoor! Het overschot is geschonken aan de voedselbank.

Oud papier, inleveren frituurvet en gebruik kleding container
Ook de inzameling van oud-papier gaat goed. Frituurvet kan ook nog steeds worden afgeleverd bij ODIO. Kleding vragen wij om nog even thuis te bewaren. Omdat de verwerking bij de inzamelbedrijven hiervan de toestroom niet kan bijhouden wordt de inzameling even ‘on hold’ gezet. Bewaar je oude kleding dus nog even, na de crisis gaan wij dit gewoon weer inzamelen.

Protocol voor jeugd om weer gebruik te kunnen maken van het sportpark
Als laatste; de voetbalactiviteiten voor de jeugd worden weer enigszins opgestart. Dat is mooi nieuws uiteraard. Hieronder het protocol, wat door Gemeente is afgegeven, en wat wij als vereniging nog wat specifieker hebben gemaakt.

 • Maatregelen zijn vanaf 2 mei tot voorlopig 20 mei 2020;
 • Bij de ingang van het sportpark komt informatie over de ‘Corona spelregels’ te hangen.
 • Handen dienen voor de training thuis gewassen te worden. Ook moeten spelers vooraf thuis naar toilet. De kleedkamers zijn dicht, alleen in sanitaire ‘noodgevallen’ mogen ze geopend worden.
 • De trainingsmaterialen (hoedjes, pionnen) dienen gedesinfecteerd te worden als je die gebruikt. Ballen niet. Hesjes mag je tijdens de training gebruiken, echter alleen als je ze na afloop mee neemt om uit te wassen.  In het ballenhok staan spuitbusjes om voor en na de training de spullen mee in te spuiten, maar zeker ook voor de trainers om handen te desinfecteren.
 • Alleen de leiders/trainers komen in het ballenhok.
 • Kinderen (boven  12 jaar) dienen alleen op de fiets te komen en niet in een groepje. Worden kinderen door hun ouders gebracht dan dienen zij het kind bij de poort af te zetten en daar ook te wachten tot training klaar is. Ouders mogen niet op het sportpark.
 • Kinderen dienen een eigen bidon met drinken mee te nemen
 • Vooralsnog zien wij het trainen als een activiteit om de kinderen bezig te houden en niet zozeer als een training om naar het nieuwe seizoen toe te werken. Plezier, weer lekker samen bezig zijn op het voetbalveld is het belangrijkste uitgangspunt.
 • 1 keer per week trainen per team is hierbij voldoende. Dit zorgt ook voor spreiding op het sportpark. Hiervoor maken wij een schema zodat de trainingen goed verspreid zijn en er geen overloop is tussen de ene en de andere training. Dit vraagt enige aanpassing van iedereen. Mocht er ruimte zijn om 2x per week te trainen dan kan dat als er na invulling van het trainingsschema nog open plaatsen zijn. Michel Michielsen en Arjan Buijsen zijn hiervoor de contactpersonen/aandachtsfunctionarissen.
 • In de richtlijnen vanuit de overheid/Gemeente wordt ook aangegeven dat niet leden de gelegenheid moeten hebben om deel te kunnen nemen. Wij laten dit in 1e instantie over aan de leiders/trainers van het team wat nu of wat later de mogelijkheden zijn. Mogelijk komen er potentiële nieuwe leden uit voort. Wel moeten niet leden persoonlijke gegevens bij hebben zodat bij een calamiteit de trainer contact met ouders op kan nemen.
 • Ook op zaterdag en zondagochtenden kunnen er bijvoorbeeld extra trainingen worden ingepland.
 • Onderlinge wedstrijdjes van ODIO teams onder 12 is mogelijk maar hierbij kunnen geen ouders aanwezig zijn. Alleen de begeleiders van het team.
 • Bij de trainingen/het spelen van onderlinge wedstrijdjes is namens ODIO een  toezichthouder aanwezig. Arjan en Michel zijn hiervoor de aandachtsfunctionarissen en zij zullen daarvoor een schema opstellen nadat de trainingsindeling bekend is.
 • Tijdens de 1e training geven de trainers/leiders aan waar ze trainen en hoe de spelers moeten lopen om daarnaar toe te gaan. Dit om niet allemaal door elkaar heen te lopen.
 • De trainingen dienen door de trainers vooraf te worden voorbereid en te worden uitgezet zodat de kinderen van 12+ direct kunnen beginnen en niet vooraf gaan samenscholen.
 • Vrij voetballen, zonder begeleiding, is vooralsnog, niet toegestaan.
 • Als het bovenstaande positief wordt nageleefd kunnen wij ook enkele weken doortrainen in de vakantieperiode. Zeker als de kinderen en ouders  niet op vakantie kunnen.
 • Vanuit Het Bestuur is Roger Withagen verantwoordelijk over naleving van deze regels.

Voor alle zekerheid de telefoonnummers van de aandachtsfunctionarissen

Michel Michielsen: 06-29161061
Arjan Buijsen : 06-18609130
Roger Withagen : 06-12116944

Tot zover dit tweede nieuwsbulletin. 

Met sportieve groet,

Bestuur r.k.v.v. O.D.I.O.

 

© r.k.v.v. ODIO Ossendrecht 2020