Nieuwsbulletin vanuit het bestuur

di, 04/07/2020 - 17:39

Beste leden en ouders van onze spelende jeugd,

COVID-19 houdt ons allen bezig. Het is voor iedereen een hectische tijd waarvan wij het einde nog niet weten en al helemaal niet hoe dit afloopt. Allereerst willen wij onze leden die zelf, of in familie- en vriendenkring met het coronavirus te maken hebben, veel sterkte toewensen. Wij weten dat sommige leden getroffen zijn door dit verschrikkelijke virus maar wij zullen dit vast niet van alle leden weten. Nogmaals veel sterkte!

Zoals bekend is al het voetbal voor dit seizoen voor zowel de senioren als jeugd geschrapt. Als bestuur hebben wij de afgelopen weken bekeken wat de gevolgen voor onze vereniging zijn. Niet door fysiek bij elkaar te zijn, maar door middel van skype overleg, via mail of telefonisch. Wij, als bestuur, willen de leden graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Niet alleen binnen O.D.I.O., maar ook binnen KNVB. Dat willen wij doen door het uitbrengen van nieuwsbrieven, dit is de eerste daarvan.

Contributie
De contributie voor dit jaar is geïnd. De KNVB heeft aangegeven voor de maanden april en mei geen contributie afdracht te innen bij de verenigingen. Tijdens de laatste jaarvergadering (oktober 2019) is een contributieverhoging van 10 euro bekrachtigd voor senioren en junioren. Voor pupillen zou de contributie worden verhoogd met 5 euro. Als bestuur hebben wij besloten om geen contributie verhoging toe te passen voor seizoen 2020-2021. Op deze manier willen wij onze leden tegemoet komen. Leden die door de coronacrisis in de financiële problemen komen willen wij daarbij helpen en meedenken aan oplossingen m.b.t. de contributie. Iedereen in staat stellen om te kunnen blijven voetballen is daarbij ons uitgangspunt.

Sponsoring
Ook voor onze sponsoren breken lastige, moeilijke maanden aan. De meeste bedrijven zullen in problemen komen door deze crisis. De sponsorcommissie zal met initiatieven komen om iedere sponsor toch aan onze vereniging te blijven binden. Zij zijn belangrijk voor onze bedrijfsvoering en wij hebben er als bestuur alle begrip voor dat velen in een bijzondere moeilijke situatie zijn beland.

Kantine
Het zal duidelijk zijn dat er per maart geen kantine inkomsten meer zijn. Daar staan ook minder uitgaven tegenover omdat wij met De Boulevard een overeenkomst hebben op basis van gewerkte uren. Toch zal er een flink gat ontstaan in de verwachte opbrengst.
Daarnaast hebben wij nog een behoorlijke voorraad staan. Een gedeelte daarvan is net of loopt tegen de verkoopdatum aan qua houdbaarheid. Als bestuur willen aan de leden, die geïnteresseerd zijn, deze producten voor inkoopsprijs verkopen. Wat dan verder nog over is schenken wij aan de voedselbank (de voedselbank neemt geen alcoholische dranken aan). Verkoop vindt plaats op zaterdag 11 april aanstaande.

Oud-papier, kleding en frituurvet
Wij willen u erop attent maken dat de inzamelingen van oud-papier, kleding en frituurvet gewoon doorgaan. Onze inzamelgroep voor het oud papier vraagt u om alles ingebonden of in dozen aan te leveren. Zet het voor de containers weg, zij zorgen voor voldoende veiligheidsmaatregelen voor zichzelf. De kleding kunt u gewoon in de kledingcontainer blijven deponeren en zet de kannen met frituurvet bij de poort weg indien deze gesloten is. Deze inkomsten blijven van groot belang voor de vereniging. Zeker in deze sombere periode.

Woensdrechtse Voetbal Federatie
Met de andere voetbalverenigingen in De Zuidwesthoek hebben wij nauw contact om daar waar nodig elkaar te ondersteunen en te helpen. Ook richting gemeente en KNVB trekken we gezamenlijk op.

Noodfonds
Als bestuur hebben wij eenaanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor het noodfonds wat voor verenigingen is ingericht. Wij hebben nog geen reactie ontvangen.

Indeling volgend seizoen
De Jeugdcommissie, het Wedstrijdsecretariaat en Technische Commissie van de senioren gaan een inventarisatie maken voor volgend seizoen. Omdat wij niet fysiek bij elkaar kunnen komen zal men via andere wegen proberen de informatie te verzamelen.

Afsluiten huidig seizoen
Als bestuur hebben wij het voornemen, indien dit verantwoord en mogelijk is gezien de maatregelen, om het seizoen toch af te sluiten. Wij volgen daarbij het advies van R.I.V.M. Het geeft een onbevredigd gevoel dat dit seizoen abrupt, maar terecht is beëindigd. Toch kunnen wij ons voorstellen dat er behoefte is om elkaar toch nog een keer te ontmoeten en er elkaar deelgenoot te maken hoe men deze tijd is doorgekomen.

Daarvoor willen we in het weekend van 13-14 juni een sluitingsdag organiseren, samen met de activiteitencommissie. Op zaterdag voor de jeugd en ouders en op zondag voor de senioren. Over het programma wordt u nog verder geïnformeerd, indien dit alles mogelijk is. Maar houd deze datum alvast vrij.

Tot zover dit eerste nieuwsbulletin. 

Bestuur r.k.v.v. O.D.I.O.

© r.k.v.v. ODIO Ossendrecht 2020