Historie

ODIO heeft laatst, op 1 november 2016, haar 85 jarig bestaan gevierd. De geschiedenis van de voetbalclub begint in het najaar van 1931. Een tijd waarin Nederland voor crisisjaren staat.

ODIO is opgericht door de Kapelaan van Putte het Patronaat, de enige plaats waar de Katholieke Ossendrechtse jeugd z’n ontspanning kon vinden. Het was niet zozeer uit liefde voor de voetbalsport dat de kapelaan ODIO oprichtte, meer om in contact te blijven met de jongens die het Patronaat na hun achttiende jaar gingen verlaten. Als naam werd gekozen voor ‘Ons Doel Is Ontspanning.’ Bittere noodzaak voor een voetbalvereniging is een voetbalveld. Het veld lag aan de Dorpsstraat. Met zelfgemaakte doelen, geen gras op het veld en met een bij schoenmaker Vervloet gekochte bal begon de jonge vereniging aan zijn eerste wedstrijd. MEVO uit Bergen op Zoom was de tegenstander en er werd met 6-1 verloren door de Ossendrechtse nieuwkomers.

Elftal ODIO 1933

In de jaren daarna ging het ODIO voor de wind en in het seizoen 1943 – 1944 werd het eerste elftal opnieuw kampioen en promoveerde voor het eerst in het 15-jarig bestaan naar de grote KNVB.

In het seizoen 1950-1951 kreeg ODIO vijf gratis lichtmasten aangeboden van de PNEM. Het bestuur moest wel beloven dat de heren van de PNEM op het kampioensfeest mochten komen. Helaas werd in dat jaar het kampioenschap net niet gehaald.  De jaren daarna had ODIO het moeilijk. Het ondervond de gevolgen van de watersnoodramp in Zeeland. Er waren problemen met het speelveld, de opkomst van trainingen was laag en de inkomsten vielen tegen. Door diverse leden werd er hard aan gewerkt, maar er kwam geen verbetering in. Omdat de inkomsten slecht waren werd een Vlaamse kermis georganiseerd en werden toneelavonden gehouden. ODIO had al diverse keren overleg gehad met het gemeentebestuur betreffende de speelruimte. Toen ODIO van de gemeente echter de beschikking over een stuk grond kreeg werden de handen echt uit de mouwen gestoken. De voorzitter riep tijdens de jaarvergadering vrijwilligers op het veld op te knappen.

Op 7 oktober 1961 werd het nieuwe sportpark officieel geopend door burgemeester Vos de Waal. ODIO kreeg een eigen sportpark, maar alleen het eerste elftal mocht hierop spelen. Het 2e, 3e en de jeugdelftallen bleven spelen op het ‘noodveld’ op Calfven. In het seizoen 1962 – 1963 kon ODIO met alle elftallen starten op het nieuwe sportpark.

Het seizoen 1963 – 1964 werd het belangrijkste seizoen uit de geschiedenis van ODIO. Het 1e elftal werd kampioen in de derde klasse van de KNVB en promoveerde zodoende naar de tweede klasse. Dit was nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van ODIO. De jaren daarna zakte ODIO helaas verder af naar de vierde klasse.

Het seizoen 1972 – 1973 gaf bij de supporters weer enige hoop voor een eventuele terugkeer naar de derde klasse. Het Clubblad ODIO-Rama verscheen vanaf 1973 en zou jaren als informatiebron dienen voor de ODIO-leden. 

Het seizoen 1973 en 1974 bracht weer een kampioen in de ODIO gelederen. Het was 10 jaar geleden dat men een kampioenselftal kon huldigen. Dit keer waren er twee elftallen die de kampioensvlag konden hijsen, namelijk het 4e elftal en de veteranen. De laatste werd ingedeeld in een aparte veteranencompetitie in de regio en zouden de komende jaren het ene na het andere kampioenschap behalen.

In het seizoen 1979 – 1980 had de jeugdafdeling voor het eerst een betaalde trainer. Dit was oud eerste elftalspeler J. Harting. De jeugd nam deel met 11 elftallen, 6 junioren- en 5 pupillenelftallen.

Het seizoen 1981 – 1982 gaat de geschiedenis van ODIO in als het jubileumjaar. Op 1 november 1981 vierde ODIO haaret 50 jarig bestaan. Er werd een jubileumcommissie gevormd om de festiviteiten te organiseren. 

Bij aanvang van het seizoen 1988 – 1989 trad ODIO voor het eerst met een dameselftal aan in de competitie. De start was niet zo denderend. Uit de eerste 9 wedstrijden werden 6 punten behaald. Daarna ging het beter en de dames werden nog 5e in de eindklassering. Een zeer goede prestatie.

Vanaf 1993 ging het bergafwaarts en belandde ODIO 1 in de onderste regionen van het amateurvoetbal. Door reorganisatie bij de KNVB werden de onderafdelingen opgeheven en werd ODIO in de 5e klasse ingedeeld. Uitzondering binnen de seniorenafdeling was het dameselftal dat van goed tot zelfs zeer goed presteerde. Marsja van Dijke scoorde in 1998 haar 500ste doelpunt voor de dames. De jeugdafdeling bracht verschillende kampioenen voort en de opleidingsstructuur begon vruchten af te werpen bij de hogere jeugd elftallen. De hoop was gevestigd op de doorstroming van jeugd naar de seniorenafdeling vanaf 2000. De weg die was ingeslagen werd door de nieuwe bestuurders als goede voorzet beschouwd. Dit leidde tot de gezonde status waarin het huidige ODIO verkeerd.

Het seizoen 2005/2006 is misschien wel het meest spectaculaire seizoen in uit de rijke geschiedenis van ODIO 1. Voor de winterstop redelijke resultaten en daarna een niet verwachte terugval. Uiteindelijk  resulteerde dat in een nacompetitie om de degradatie te ontlopen. In de finale van deze nacompetitie werd een 3-0 achterstand in de laatste 15 minuten goedgemaakt en wist ODIO zich via penalty’s alsnog te handhaven.

Ook op het vrijwilligersgebied waren er vele mooie momenten. De KNVB huldigde de trouwe lotto-verkopers Louis Schroeyers en postuum aan Guust Kil (die ons plots ontvallen was) via zijn zoon René. Enkele bestuursleden werden door de voetbalbond onderscheiden: Adrie van Steenpaal wegens 25 jaar dienst als secretaris, Johan Schuurbiers in verschillende functies en Matthijs Gremmen om zijn 25 jaar redactie van de ODIO-rama en penningmeester van de jeugdafdeling. Jos de Vos kreeg koninklijk onderscheiden uitgereikt door Burgemeester Franzel voor zijn werk dat hij bij ODIO dag in dag uit meer dan 40 jaar verrichte. Helaas heeft hij niet vele jaren van deze hulde kunnen genieten. Hij was een van de coryfeeën die ons in deze periode heeft verlaten.

Onder de vrijwilligers kwam ook langzaam het oud papier op gang. Tot voorkort was dit nog de belangrijkste inkomstenbron van ODIO. Jan van der Poel werd gehuldigd wegens meer dan 500 wedstrijden in het eerste elftal hetgeen nog nooit iemand anders binnen ODIO heeft gepresteerd.

Uit het grote ‘doe het zelf’ project 2002/2003, waar ODIO trots op terugblikt is de grote verbouwing van het clubgebouw ontstaan.  De zelfwerkzaamheid, goede samenwerking tussen gemeente, aannemers en vrijwilligers was groots. Alles onder bezielende leiding van de bouwcommissie aangevoerd door Piet Somers, zijn rechterhand Adrie Jansen en onderhandelingsexpert Leon Plompen. Kantine, kleedruimte, bestuurskamer, scheidsrechtersruimte en terras werden gebouwd en verbouwd. Mooi is het, maar mooi moet het ook blijven, dat is nu het devies!

Bij het vieren van de 75- en 80-jarige jubileums vierde ODIO dit met een evenement voor heel Ossendrecht. Aan het einde van het seizoen gebeurde dit op de Ossendrechtse Markt. In een feesttent waren er verschillende evenementen en het feestweekend werd afgesloten met een zeskamp. Ook bij beide jubilea werd de strijd aangegaan met oud-NAC.

In het seizoen 2011/2012 was sportief geen best seizoen. ODIO 1 degradeerde na jaren vanuit de vierde naar de vijfde klasse. Het seizoen hierna werd ODIO 1 weer eens, na 38 jaar, kampioen. In een zinderende kampioenswedstrijd uit tegen WVV wist het vlaggenschip het kampioenschap met een 0-3 winst binnen te halen.  

ODIO KAMPIOEN!

Het seizoen 2014/2015 was voor het tweede elftal een succesjaar. Het kampioenschap werd behaald en ook de beker werd gewonnen. 

Na het seizoen 2015-2016 werd er in de kantine hard gewerkt. De kantine en keuken werden verbouwd. Een ingrijpende verandering waarbij weer vele vrijwilligers betrokken waren. Het resultaat mag er zijn. We hopen u graag te mogen ontmoeten in onze kantine!

Het jaar 2018 was een belangrijk jaar in de historie van onze voetbalvereniging. Met het bouwplan ‘Noordrand’ werd begin 2018 het trainingsveld en het waterleidingveld afgestoten en kwam deze grond voor de gemeente beschikbaar als bouwgrond. ODIO kreeg hiervoor in de plaats twee kunstgrasvelden die zowel als wedstrijd- en trainingsveld te gebruiken zijn. De realisatie vond plaats op veld 1 en op veld 2. Het hoofdveld werd een kwartslag gedraaid en veld twee werd 20 meter opgeschoven.

De opening van de kunstgrasvelden vond plaats op 25 augustus 2018. ODIO is trots op het ‘nieuwe’ sportpark wat in een korte tijd is gerealiseerd. Speciale dank daarvoor aan al haar omwonenden en de Gemeente Woensdrecht. De firma Traas en Ovaa Sport heeft de transformatie van ons sportpark verder in goede banen begeleid naar een fantastisch eindresultaat. ODIO is klaar voor de toekomst!

Via DEZE video ziet u een totaaloverzicht van het huidige sportcomplex van de vereniging (Dank voor deze opname gaat uit naar Leo Hoogerwerf)

In het jaar 2020 werd iedereen getroffen door het Covid virus en zo werd ook ons sportpark erg stil. Buiten deze vervelende tijd is er wel veel tijd en energie gestoken in het verduurzamen van de accomodatie. Op voetbal aspect hadden we succes in het seizoen 2022-2023 waar zowel ODIO 3 als 4 kampioen werden in hun klasse.