Lidmaatschap

Inschrijving bij voetbalvereniging R.K.V.V. O.D.I.O. kan door online aanmelding. 
Klik hier voor het online formulier.

Middels invulling van het online-inschrijfformulier geeft u toestemming:

 • om uw gegevens op te nemen in het ledenbestand van R.K.V.V. O.D.I.O. in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden
 • om zijn/haar gegevens door te geven aan de K.N.V.B. in verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de K.N.V.B. de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten
 • om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het aangaan van het lidmaatschap. Het betreft de volgende gegevens:
  • adresgegevens voor de ledenadministratie
  • adresgegevens voor de oproeping van de algemene ledenvergadering
  • bankgegevens voor afschrijving van de contributie
  • geboortedatum voor de indeling in de categorieën 
 • dat ODIO gebruik maakt om eventueel foto/beeldmateriaal van u te gebruiken op de website van de vereniging en/of social media pagina van de vereniging
 • aan de incassant (R.K.V.V. O.D.I.O.) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens halfjaarlijkse contributie. Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor dan binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Begin oktober en begin januari wordt de helft van de contributie via automatische incasso geïncasseerd. De contributie bedraagt per jaar:

Pupillen: € 90,00
Junioren/G-team: € 105,00
Senioren: € 140,00
Ondersteunende leden: € 37,50

De hoogte van de contributie wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld.

Het online-inschrijvingsformulier is tevens machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie. Middels invulling van dit online-inschrijvingsformulier verleent u tot wederopzegging machtiging aan R.K.V.V. O.D.I.O. te Ossendrecht om van zijn / haar genoemde rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens halfjaarlijkse contributie en verplicht men zich de contributie tot het einde van een lopend verenigingsjaar (ingaande 1 juli) te voldoen, ook bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap. Eventuele opzegging dient te gebeuren voor 1 juli met het online beschikbare uitschijfformulier.

Een voetbalshirt, broek en kousen kunnen bij O.D.I.O. gekocht worden. Scheenbeschermers en schoenen dienen elders aangeschaft te worden. Eventuele medische kosten van een sportkeuring komen voor rekening van de speler / speelster.

Lidmaatschap opzeggen

Als u het lidmaatschap op wil zeggen, dan kunt u bijgaand uitschrijfformulier via het volgende e-mail adres insturen ledenadministratie@odio.info

Document  (te downloaden):
– Uitschrijfformulier ODIO