Overlijden Harry de Wit

We ontvingen het droevige bericht dat op 90 jarige leeftijd ons oudste lid Harry de Wit is overleden.

Harry was lid van onze vereniging sinds 1-7-1951 , en was ons nog langst levende lid.

Harry was een verdienstelijkvoetballer die speelde in alle senioren teams in zijn tijd. Harry was bekend om zijn soms bikkelhard maar fair spel, en een enorme teamplayer, vooral bij de derde helft.

Na zijn voetbalcarrière was hij een verdienstelijk vrijwilliger met name in de begin jaren van het oud papier ophalen.

Op donderdagavond was kaarten met zijn oude voetbalmakkers zijn lust en leven.

Wij danken Harry voor zijn inzet en wensen naasten en familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden r.k.v.v. O.D.I.O.